Poziv na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi

Likvidacijska masa iza NOMINAT d.o.o. u stečaju, ZAGREB, GAREŠNIČKA 35, zastupana po stečajnom upravitelju ANTONIA SELAK, radi provedbe prodaje u stečajnom postupku br. St-74/2018, putem Financijske agencija objavljuje:

POZIV NA SUDJELOVANJE U ELEKTRONIČKOJ JAVNOJ DRAŽBI

Pozivaju se ponuditelji da pristupe 3. elektroničkoj javnoj dražbi za predmet prodaje prema uvjetima kako slijedi:

I. PREDMET PRODAJE

Nekretnine upisane u: k.o. Krnica, zk. ul. 4749, čkbr. 2380/9 ŠUMA od 1.971 m2, čkbr. 2380/10 ŠUMA od 3.313 m2, čkbr.2380/12 ŠUMA od 73.339 m2, čkbr. 2382 ŠUMA od 15.660 m2, sveukupne površine 94.283 m2. U naravi građevinsko zemljište ugostiteljsko turističke namjene na području Općine Marčana u Istri.

II. NAČIN I UVJETI PRODAJE

Nekretnina se prodaje po početnoj cijeni od 4.062.662,02 kn, ispod koje se nekretnina ne može prodati. Poreze i pristojbe u svezi s prodajom dužan je snositi kupac.

Ponude se prikupljaju elektroničkim putem od 26.02.2020.g. s početkom u 00:00:00 sati do 10.03.2020.g. u 23:59:59 sati.

U elektroničkoj javnoj dražbi kao ponuditelji mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe, koje su prethodno uplatile jamčevinu u iznosu od 100.000,00 kn. Jamčevina mora biti evidentirana na računu Agencije najkasnije dana 17.02.2020.g. Pojedinosti glede dražbe dostupne su na web stranici Finanacijske agencije – Javna objava u postupku prodaje nekretnina i pokretnina u FINI.

Podaci o predmetu prodaje dostupni su putem kontakta: 098/887176.

 

 

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
25. veljača 2021 11:56