Promo

Neobvezujući javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju nekretnina

Orebić, iStock
 Jana_janina

HTP OREBIĆ d.d., Šetalište kralja Petra Krešimira IV 11, OIB:98026846668, objavljuje

 

NEOBVEZUJUĆI JAVNI  POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA

za kupnju nekretnina

 

I.  PREDMET PRODAJE 

1. Nekretnina u Orebiću(Općinski sud Dubrovnik, Zemljišnoknjižni odjel Korčula) označena kao čestica zgrade  br. 329, čestica zemlje 198 sve zk.ul. 1116 k.o. Orebić.

OPIS: Restoran Pelješki dvori sa pripadajućom terasom i poslovnim prostorom na katu (četiri ureda na katu  sa sanitarnim čvorom u prizemlju objekta se koriste kao poslovni prostor vlasnika) na adresi Obala pomoraca 22 u Orebiću.

Nekretnina je u zakupu do 31.12.2020.

Vlasništvo: 1/1; u tijeku je postupak za ishođenje rješenja o izvedenom stanju nezakonito izgrađene zgrade za manje nadogradnje na objektu.

 

2. Nekretnina u Orebiću ( Općinski sud Dubrovnik, Zemljišnoknjižni odjelKorčula)  

č.zgrada 406 i 407, zk.ul. 1115 i čestice zemlje 981/3 i 996 zk.ul. 41. k.o. Orebić

OPIS: Restoran Trstenica na glavnoj plaži Trstenica u Orebiću, Šetalište kneza Domagoja 56

Vlasništvo: 1/1; u tijeku je postupak za ishođenje rješenja o izvedenom stanju nezakonito izgrađene zgrade za manje nadogradnje na objektu

 

3.Nekretnina u Orebiću (Općinski sud Dubrovnik, Zemljišnoknjižni odjel Korčula)   

č.zgrada 405 zk.ul 227 k.o. Orebić

OPIS: poslovni prostor u Orebiću, Obala pomoraca 32

Vlasništvo: vanknjižni vlasnik; ispravni postupak kod nadležnih zemljišnih knjiga u tijeku; 

nekretnina procijenjena u vrijednost društvenog kapitala Društva; u 2019.g. ishođena uporabna dozvola za građevine izgrađene do 15.02.1968.g.; dio nekretnine je u zakupu do 2024.

 

Pisani iskaz interesa mora sadržavati:

  1. ponuđeni iznos kupoprodajne cijene za predmetnu nekretninu bez PDV-a, rok plaćanja, instrumenti osiguranja plaćanja;
  2. dokumentaciju koja sadrži osnovne podatke o ponuditelju ( izvod iz registra ili preslik identifikacijskog dokumenta);
  3. e-mail adresu i kontakt broj telefona;

II Ovaj Javni poziv objavljen je i na web stranici   www.orebic-hotels.hr

Iskaz interesa za kupnju nekretnine dostavlja se na adresu:

HTP  Orebić d.d.

Šetalište kralja Petra Krešimira IV br 11 ,  20250  OREBIĆ

s naznakom Poziv za prikupljanje interesa za kupnju nekretnine - "Ne otvaraj".

Krajnji  rok za dostavu pisanog iskaza interesa osobno u sjedište Društva ili slanje ponude preporučenom pošiljkom  je  30.09.2020.

 

NEOBVEZATNOST JAVOG POZIVA:

Ovaj javni poziv ima za svrhu ispitivanje tržišta vezano za komercijalizaciju navedene nekretnine i ne predstavlja obvezujuću ponudu za kupoprodaju niti  HTP Orebić d.d. ima bilo kakve obveze prema ponuditeljima koji iskažu interes  s osnova ovog poziva.

HTP Orebić d.d. može  na temelju prikupljenih iskaza interesa, pozvati na dostavu obvezujuće ponude.U slučaju da HTP Orebić d.d. pozove na podnošenje obvezujućih ponuda, biti će omogućen uvid u svu raspoloživu dokumentaciju u  vezi predmetne nekrentine.

Osobni podatci ponuditelja biti će korišteni samo u svrhu donošenja odluka u vezi ovog poziva i u druge svrhe se neće koristiti.

 

Sve potrebne obavijesti  mogu se dobiti u pravnoj službi Društva na telefon 098/261657 radnim danom od 10 do 12 sati.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
18. siječanj 2021 19:22