Promo

Oglas o prodaji nekretnine

Poslovna građevina - dom za starije i nemoćne osobe
HPB promo

I. Na temelju Zaključka Trgovačkog suda u Zagrebu u ovršnom postupku poslovni broj 51 Ovr-301/2018 nad ovršenikom Dom za starije i nemoćne osobe Tolić - Bistra u stečaju, Gornja Bistra, M. Štreka 18, OIB 00703312994, prodaje se:

nekretnina upisana u zemljišne knjige Općinskog suda u Novom Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Zaprešić, k.o. 335690 Bistra Gornja i to:

  • zk. ul. 2448, kč. br. 5490/1 poslovna zgrada br. 18. - Dom za starije i nemoćne, ul. Mirka Štreka, površine 867 m2, dvorište površine 890 m2, ukupno 1757 m2,
  • zk. ul. 409, kč.br. 5491/1- voćnjak kod kuće površine 1052 m2,

II. Prodaju nekretnine provodi Financijska agencija elektroničkom javnom dražbom uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama.

III. Nekretnina se prodaje na 2. (drugoj) elektroničkoj javnoj dražbi.

Ponude u 2. (drugoj) elektroničkoj javnoj dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 19.01.2021. s početkom u 00:00:00 sati do 01.02.2021. u 23:59:59 sati.

Ako je najpovoljnija valjana ponuda dana u zadnjih deset minuta prije isteka roka koji je u pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi određen kao vrijeme završetka prikupljanja ponuda, prikupljanje ponuda produživat će se za deset minuta od svake posljednje najpovoljnije valjane ponude sve dok ne protekne deset minuta od posljednje najpovoljnije valjane ponude.

Utvrđena vrijednost nekretnine: 13.340.799,19 kn

(slovima: trinaestmilijunatristočetrdesettisućasedamstodevedesetdevetkunaidevetnaestlipa).

IV. Na 2. (drugoj) elektroničkoj javnoj dražbi nekretnina se ne može prodati ispod iznosa 6.670.399,59 kn (slovima: šestmilijunašestosedamdesettisućatristodevedesetdevetkunaipedesetdevetlipa).

Iznos dražbenog koraka: 20.000,00 kn (slovima: dvadesettisućakuna).

V. Kupac je dužan uplatiti kupovninu na poseban račun Agencije otvoren za tu namjenu u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti rješenja o dosudi.

Kao kupci na javnoj dražbi mogu sudjelovati osobe koje su prethodno uplatile jamčevinu u iznosu od 1.334.079,92 kn (slovima: milijuntristotridesetčetiritisućesedamdesetdevetkunaidevedesetdvijelipe) na poseban račun Agencije i to IBAN:HR3323900011300028779, Primatelj: Financijska agencija, Model: HR35. Poziv na broj 270296-OIB uplatitelja jamčevine.

Jamčevina na računu Agencije mora biti evidentirana najkasnije 08.01.2021. godine.

VI. Detaljne informacije u vezi nekretnine koja je predmet prodaje mogu se dobiti na web stranici Financijske agencije - Javna objava u postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u Fini.

Nekretninu se može razgledati uz prethodni dogovor sa stečajnim upraviteljem na telefon 099/62 79 750.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
29. prosinac 2021 19:48