AKD po mjeri građana

Republika Hrvatska ubrzano radi na digitalnim uslugama - rješenjima po mjeri građana

AKD - lider u području kreiranja i zaštite elektroničkog identiteta i implementacije rješenja nužnih za digitalnu transformaciju
AKD promo 2020

Promjene u konceptima načina na koje građani komuniciraju prema državnoj upravi ili u svojim svakodnevnim poslovnim okruženjima su osnovni preduvjet za iskorak prema modernoj i digitaliziranoj svakodnevnici svakoga od nas. Kada govorimo o digitalizaciji neke usluge prema građanima podrazumijeva se povećanje korisničkog zadovoljstva građana unaprjeđenjem postojećeg poslovnog procesa na način da on štedi vrijeme, značajno ubrzava proces isporuke usluge, omogućava građaninu da usluge koristi bilo kada i s bilo koje lokacije te smanjuje troškove.

Primjer iznimno dobre prakse u digitalizaciji poslovanja je MUP-ova online aplikacija za elektroničko podnošenje zahtjeva za vozačku dozvolu. Ova aplikacija omogućava građanima da u bilo kojem trenutku koristeći elektroničku osobnu iskaznicu podnesu zahtjev za vozačkom dozvolom koja im se dostavlja na kućnu adresu. Dostupna je putem sustava eGrađani jednostavnim klikom u kategoriji ‘Promet i vozila’ i odabirom opcije ‘e-Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole’. Na građanima je samo da slijede korake unutar aplikacije, te pričekaju dostavu svoje vozačke na kućnu adresu.

Podsjetimo, putem sustava e-Građani na sličan način se može podnijeti i zahtjev za putovnicu, otočnu iskaznicu te karticu pametnog tahografa za vozače s isporukama na kućne adrese, a da se pritom ne zahtijevaju dodatni dokazi niti je potrebno skupljati „papirologiju“ po šalterima, jer aplikacije same preuzimaju podatke iz dostupnih registara drugih državnih tijela.

Ovakvim primjerima usluga potiče se multiresornost, a građanima se štedi vrijeme jer nisu u obvezi odlaziti na šaltere radi ishođenja dokumenata, olakšava im se pristup uslugama jer su one uvijek dostupne u online okruženju te se time olakšava komunikacija u raznim poslovnim procesima u nadležnosti tijela državne uprave, a AKD kao tvrtka od posebnog interesa za RH implementira te iste usluge koje građanima omogućuju da osjete prednosti digitalizacije.

Osim u projektima digitalizacije usmjerenih prema građanima AKD je ključni sudionik i u projektima digitalizacije poslovnih procesa namijenjenih poslovnim subjektima iz raznih sektora. Između ostalih AKD intenzivno radi na projektima vezanima uz digitalizaciju i razvoj usluga za upravljanje sustavima prometa, ponajprije u svjetlu implementacije novih zahtjeva koje pred članice EU stavlja novi Paket mobilnosti.

Jedan od njih je Sustav za središnju obradu tahografskih podataka (SOTAH). Riječ je o digitalnom sustavu temeljenom na suvremenim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama a čija osnovna svrha je kreiranje platforme za obradu i sveobuhvatne analize tahografskih podataka s ciljem povećanja učinkovitosti nadležnih institucija. SOTAH predstavlja jedinstvenu bazu podataka koja će omogućiti jednostavniju pohranu, pregled i kontrolu podataka vezanih uz tahografske uređaje koji su registrirani na teritoriju RH (njih više od 54.000) i njegov rad. Na razini EU definirani su prioriteti cestovnog prijevoza, odnosno unaprjeđenja u nacionalnim sustavima koja će pridonijeti većoj sigurnosti teretnog i putničkog cestovnog prometa, a u tom pogledu SOTAH je jedinstven projekt, posve usklađen sa svim odrednicama i EU pravila, te je rješenje koje je AKD predstavio kao predvodnik u ovom području na razini država članica.

“AKD je lider u području kreiranja i zaštite elektro­ničkog identiteta te im­plementacije rješenja ko­ja su nužna za digitalnu transformaciju hrvatskog društva, a cilj moga ti­ma je jak i stabilan AKD čiji će rezul­tati biti primjer iznimnog po­slovanja tvrtke u državnom vla­sništvu, koja će kao inovativna i speci­jalizirana tvrtka u područ­ju sigurnosti, identite­ta, digitalizacije, sustava sljedivosti, pametnih rje­šenja u integriranom transportu, izradi doku­menata i pružanju uslu­ga bankarskom i finan­cijskom sektoru dati svoj doprinos razvoju moder­ne hrvatske države.“ Jure Sertić, glavni direktor AKD-a

AKD postigao izvrsne rezultate:

- razvio sustav sljedivosti du­hanskih proizvo­da temeljem EU TPD direktive

- svrstao Hr­vatsku među pr­ve članice koje su uvele pamet­ni tahograf

- radi nacional­nu platformu za e/m-Potpis i e/m-Pečat

- razvio sustav SOTAH

- radi projekte razvoja usluga digitalizacije u poljoprivredi

- izvozi smart card rješenja u Austriju, Slove­niju, Mađarsku, Poljsku, Nizo­zemsku, Irsku, BiH, Srbiju i Cr­nu Goru

- izradio prvu hrvatsku i tre­ću svjetsku po­štansku kripto­marku

- omogu­ćio podnoše­nje elektronič­kog zahtjeva za otočnu iskazni­cu i tahografsku karticu

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
09. kolovoz 2022 19:02